Informacja

Czego spodziewać się na testach psychologicznych do Policji?

Rekrutacja do formacji mundurowej jest wieloetapową procedurą, której przejście z wysoką punktacją stwarza możliwość zakwalifikowania się do służby w Policji. Obecnie ilość kandydatów do służby nie jest znaczna, dlatego kandydaci, biorący udział w testach mają większe szanse na dostania się do pracy w jednostkach służby policyjnej. Procedura rekrutacji do Policji obejmuje wykonanie testu sprawnościowego, który jest maksymalnie punktowany wartością 60 punktów, test wiedzy ogólnej (z zakresu prawa, znajomości ustroju), którego maksymalną oceną może być wynik uzyskanych 40 punktów, test multiselect, obejmujący ocenę psychicznych uwarunkowań do pracy w jednostkach mundurowych – maksymalnie można zdobyć 60 punktów oraz rozmowa kwalifikacyjna, tak samo punktowana maksymalnie. O ile w przypadku testu wiedzy ogólnej oraz testu sprawnościowego, kandydat do służby może się przygotować, o tyle w przypadku testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, staje się oczywiste, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy w Policji. 

testy do policji

Jak wygląda w praktyce test psychologiczny?

Testy psychologiczne do policji to procedura dwuetapowa. Pierwszym etapem jest uczestnictwo kandydata w teście komputerowym, określającym zagadnienia, związane z osobowością kandydata oraz jego inteligencją. Pytania o osobowość nie są ograniczone czasem na odpowiedź, związane z inteligencją z kolei mają przewidziany czas maksymalny na udzielenie odpowiedzi. Pytania z tego zakresu mogą być podobne do przygotowanych w poprzednich procesach rekrutacyjnych, dlatego zainteresowanie tą tematyką może naprowadzić kandydata na właściwą ścieżkę przemyśleń przed przystąpieniem do oceny. Drugim etapem, przez który każdy kandydat przechodzi indywidualnie, jest rozmowa z psychologiem, utrzymana w okolicy tematyki powodów, jakie skłoniły kandydata do starania się o posadę w jednostce mundurowej. Pytania psychologa mają również na celu ustalenie czy kandydat przejawia zaburzenia, mogące mieć wpływa na kontakt z bronią, czy kandydat posiada uwarunkowania psychiczne do pracy w warunkach stresu oraz trudnych sytuacjach.

policja

Czy do testu psychologicznego można się przygotować?

Podczas przygotowań do rekrutacji warto zapoznać się z dostępnymi informacjami, dotyczącymi odbywających się wcześniej postępowań. Wyniki testów zależą jednak od indywidualnych predyspozycji kandydata. Wiedzę można przyswoić, sprawność wytrenować, jednak czy kandydat nadaje się na dobrego Policjanta, w dużej mierze weryfikuje procedura testów psychologicznych oraz rozmowa kwalifikacyjna. Doświadczeni pracownicy mogą z powodzeniem ocenić, czy kandydat przejawia uwarunkowania do zadań Policjanta, ujmowanych wielopłaszczyznowo.

cipru

Hej jestem Karol, niezależny twórca bardzo dobrych treści. Uwielbiam pisać na wiele tematów, które otaczają mnie każdego dnia. Mam nadzieję, że na tym blogu znajdziesz wiele Ciekawych informacji, które udało mi się dla Ciebie skomponować. Uwielbiam sporty, turystykę, informatykę i wiele innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?